Welcome to MachonEitan Store!

חוברת "חינוך יש מאין" מחיר לאיסוף עצמי

חוברת "חינוך יש מאין" מחיר לאיסוף עצמי 23.90 ILS

חוברת ראשונה בסדרה גודל A5 27 עמודים החוברת חינוך יש מאין מתמקדת בשלושת הספירות הראשונות השייכות לחלק ההשכלתי של הנפש ומאפשרת לקוראות להכיר ולהתבונן בהשפעתן על סגנון החינוך שהן מקנות לילדיהן.

דמי הרשמה לסדנה כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?!

דמי הרשמה לסדנה כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?! 400.00 ILS

נתתבונן פנימה אל תוך הגופ-נפש נקשיב ונזהה היכן טמון חוסר האיזון של כל אחת ואחת. ע״י עבודה אישית ומשותפת נלמד לנטרל את מה ששואב מאתנו כוחות, כך שתוכלו בעצמכן לאזן את הרגש ולהביא את הגוף והנפש לבריאות איתנה.

חוברת " חינוך יש מאין" מחיר כולל משלוח

חוברת " חינוך יש מאין" מחיר כולל משלוח 38.40 ILS

חוברת ראשונה בסדרה גודל A5 27 עמודים החוברת חינוך יש מאין מתמקדת בשלושת הספירות הראשונות השייכות לחלק ההשכלתי של הנפש ומאפשרת לקוראות להכיר ולהתבונן בהשפעתן על סגנון החינוך שהן מקנות לילדיהן.

סדנה בנושא: כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?!  נא לרכוש רק אחרי תשלום דמי הרשמה

סדנה בנושא: כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?! נא לרכוש רק אחרי תשלום דמי הרשמה 1400.00 ILS

נתבונן פנימה אל תוך הגופ-נפש נקשיב ונזהה היכן טמון חוסר האיזון של כל אחת ואחת. ע״י עבודה אישית ומשותפת נלמד לנטרל את מה ששואב מאתנו כוחות, כך שתוכלו בעצמכן לאזן את הרגש ולהביא את הגוף והנפש לבריאות איתנה.

"אז יבקע כשחר אורך" מטרתה של חוויה טראומטית כולל משלוח

"אז יבקע כשחר אורך" מטרתה של חוויה טראומטית כולל משלוח 24.40 ILS

החוברת :"אז יבקע כשחר אורך" מתמקדת בחוויה הטראומתית ושופכת אור על תכליתה של הטראומה מתוך תפיסת עולם אמונית. החוברת מציעה זווית ראייה ייחודית על מושג הטראומה, התייחסות חדשה המעודדת ומעצימה כוחות נפש מרובים וניתוב הכוחות הללו לצמיחה. גודל A5 10 עמודים

סדנה מורחבת בנושא: כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?!  נא לרכוש רק לאחר תשלום דמ

סדנה מורחבת בנושא: כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?! נא לרכוש רק לאחר תשלום דמ 2200.00 ILS

נתבונן פנימה אל תוך הגופ-נפש נקשיב ונזהה היכן טמון חוסר האיזון של כל אחת ואחת. ע״י עבודה אישית ומשותפת נלמד לנטרל את מה ששואב מאתנו כוחות, כך שתוכלו בעצמכן לאזן את הרגש ולהביא את הגוף והנפש לבריאות איתנה.

דמי הרשמה לשליחות - קורס ניהול ופיתוח קהילה

דמי הרשמה לשליחות - קורס ניהול ופיתוח קהילה 300.00 ILS

הקורס המוצע לפנייך, בנוי בראיה מתקדמת וברמה גבוהה. הוא פותח מתוך מטרה לתת מענה כולל ומקיף לאתגרים ולסוגיות עימם מתמודדים שליחים, מקנה דרכים ליישום הלימוד העיוני באופן מעשי בחיי הקהילה, ומפתח מיומנויות ניהול אשר יתרמו להצלחת השליחות בשילוב ניהול חיי המשפחה והקהילה. הקורס מועבר בשיטת אית"ן על ידי חנה רות אברהם מפתחת השיטה.

קורס ניהול ופיתוח קהילה - נא לרכוש רק לאחר תשלום דמי ההרשמה

קורס ניהול ופיתוח קהילה - נא לרכוש רק לאחר תשלום דמי ההרשמה 4500.00 ILS

הקורס המוצע לפנייך, בנוי בראיה מתקדמת וברמה גבוהה. הוא פותח מתוך מטרה לתת מענה כולל ומקיף לאתגרים ולסוגיות עימם מתמודדים שליחים, מקנה דרכים ליישום הלימוד העיוני באופן מעשי בחיי הקהילה, ומפתח מיומנויות ניהול אשר יתרמו להצלחת השליחות בשילוב ניהול חיי המשפחה והקהילה. הקורס מועבר בשיטת אית"ן על ידי חנה רות אברהם מפתחת השיטה.

דמי הרשמה לקורס עקרונות בשיטת איתן

דמי הרשמה לקורס עקרונות בשיטת איתן 400.00 ILS

בקורס נצא למסע חווייתי בעקבות אגרת התשובה של האדמו"ר הזקן. לאורך הקורס, תקבלי ידע ודרכים להשמה בפיתוח מנהיגות, בתקשורת בין אישית, ותפתחי את יכולותייך בניהול קונפליקטים כמנוף לצמיחה והתפתחות.

קורס עקרונות בשיטת איתן - נא לרכוש רק לאחר תשלום דמי ההרשמה

קורס עקרונות בשיטת איתן - נא לרכוש רק לאחר תשלום דמי ההרשמה 3200.00 ILS

בקורס נצא למסע חווייתי בעקבות אגרת התשובה של האדמו"ר הזקן. לאורך הקורס, תקבלי ידע וכלים לפיתוח מנהיגות, תקשורת בין אישית ותפתחי את יכולותייך בניהול קונפליקטים כמנוף לצמיחה והתפתחות.

  • (עוד)
  • (ספרים)
  • (אחר)
Show all

עוד ( ספרים )

חוברת "חינוך יש מאין" מחיר לאיסוף עצמי

חוברת ראשונה בסדרה גודל A5 27 עמודים החוברת חינוך יש מאין מתמקדת בשלושת הספירות הראשונות השייכות לחלק ההשכלתי של הנפש ומאפשרת לקוראות להכיר ולהתבונן בהשפעתן על סגנון החינוך שהן מקנות לילדיהן.

חוברת " חינוך יש מאין" מחיר כולל משלוח

חוברת ראשונה בסדרה גודל A5 27 עמודים החוברת חינוך יש מאין מתמקדת בשלושת הספירות הראשונות השייכות לחלק ההשכלתי של הנפש ומאפשרת לקוראות להכיר ולהתבונן בהשפעתן על סגנון החינוך שהן מקנות לילדיהן.

"אז יבקע כשחר אורך" מטרתה של חוויה טראומטית כולל משלוח

החוברת :"אז יבקע כשחר אורך" מתמקדת בחוויה הטראומתית ושופכת אור על תכליתה של הטראומה מתוך תפיסת עולם אמונית. החוברת מציעה זווית ראייה ייחודית על מושג הטראומה, התייחסות חדשה המעודדת ומעצימה כוחות נפש מרובים וניתוב הכוחות הללו לצמיחה. גודל A5 10 עמודים


עוד ( אחר )

דמי הרשמה לסדנה כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?!

נתתבונן פנימה אל תוך הגופ-נפש נקשיב ונזהה היכן טמון חוסר האיזון של כל אחת ואחת. ע״י עבודה אישית ומשותפת נלמד לנטרל את מה ששואב מאתנו כוחות, כך שתוכלו בעצמכן לאזן את הרגש ולהביא את הגוף והנפש לבריאות איתנה.

סדנה בנושא: כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?!  נא לרכוש רק אחרי תשלום דמי הרשמה

נתבונן פנימה אל תוך הגופ-נפש נקשיב ונזהה היכן טמון חוסר האיזון של כל אחת ואחת. ע״י עבודה אישית ומשותפת נלמד לנטרל את מה ששואב מאתנו כוחות, כך שתוכלו בעצמכן לאזן את הרגש ולהביא את הגוף והנפש לבריאות איתנה.

סדנה מורחבת בנושא: כיצד אני יכולה לשפר את בריאותי ע״י טיפול במצבי הרגשי?!  נא לרכוש רק לאחר תשלום דמ

נתבונן פנימה אל תוך הגופ-נפש נקשיב ונזהה היכן טמון חוסר האיזון של כל אחת ואחת. ע״י עבודה אישית ומשותפת נלמד לנטרל את מה ששואב מאתנו כוחות, כך שתוכלו בעצמכן לאזן את הרגש ולהביא את הגוף והנפש לבריאות איתנה.

דמי הרשמה לשליחות - קורס ניהול ופיתוח קהילה

הקורס המוצע לפנייך, בנוי בראיה מתקדמת וברמה גבוהה. הוא פותח מתוך מטרה לתת מענה כולל ומקיף לאתגרים ולסוגיות עימם מתמודדים שליחים, מקנה דרכים ליישום הלימוד העיוני באופן מעשי בחיי הקהילה, ומפתח מיומנויות ניהול אשר יתרמו להצלחת השליחות בשילוב ניהול חיי המשפחה והקהילה. הקורס מועבר בשיטת אית"ן על ידי חנה רות אברהם מפתחת השיטה.

קורס ניהול ופיתוח קהילה - נא לרכוש רק לאחר תשלום דמי ההרשמה

הקורס המוצע לפנייך, בנוי בראיה מתקדמת וברמה גבוהה. הוא פותח מתוך מטרה לתת מענה כולל ומקיף לאתגרים ולסוגיות עימם מתמודדים שליחים, מקנה דרכים ליישום הלימוד העיוני באופן מעשי בחיי הקהילה, ומפתח מיומנויות ניהול אשר יתרמו להצלחת השליחות בשילוב ניהול חיי המשפחה והקהילה. הקורס מועבר בשיטת אית"ן על ידי חנה רות אברהם מפתחת השיטה.

דמי הרשמה לקורס עקרונות בשיטת איתן

בקורס נצא למסע חווייתי בעקבות אגרת התשובה של האדמו"ר הזקן. לאורך הקורס, תקבלי ידע ודרכים להשמה בפיתוח מנהיגות, בתקשורת בין אישית, ותפתחי את יכולותייך בניהול קונפליקטים כמנוף לצמיחה והתפתחות.

קורס עקרונות בשיטת איתן - נא לרכוש רק לאחר תשלום דמי ההרשמה

בקורס נצא למסע חווייתי בעקבות אגרת התשובה של האדמו"ר הזקן. לאורך הקורס, תקבלי ידע וכלים לפיתוח מנהיגות, תקשורת בין אישית ותפתחי את יכולותייך בניהול קונפליקטים כמנוף לצמיחה והתפתחות.


Visit us


Contact us